1. เข้าสู่ระบบด้วย เบอร์โทรศัพท์ และ รหัสพิน 4 หลัก
2. คลิก/แตะ ที่เมนู “ถอนเงิน”ที่อยู่ตรงกลาง
3. ปิดเกมที่ใช้งานอยู่ และตรวจสอบจำนวนเงินว่าตรงกับภายในเกมหรือไม่หากไม่ถูกต้องติดต่อพนักงาน
4. กดปุ่ม “ถอนเครดิต” ระบบจะดำเนินการตรวจสอบการทำเทิร์นโอเวอร์ / เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น
หากลูกค้ามีข้อสงสัยใดเพิ่มเติมสามารถติดต่อและสอบถามผ่านช่องทาง LINE @bcr99th.v2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ